Hoppa till huvudinnehåll

"Vi förlänger bidraget till barnfamiljer året ut"

Publicerad

Debattartikel av Ebba Busch energi- och näringsminister, Anna Tenje äldre- och socialförsäkringsminister, Oscar Sjöstedt ekonomisk politisk talesperson Sverigedemokraterna och Mauricio Rojas ledamot i socialförsäkringsutskottet Liberalerna, Aftonbladet, 22 mars 2024.

Svenska hushåll har pressats hårt senaste åren. Det är och har varit en svår tid som präglats av hög inflation och lågkonjunktur. Majoriteten av alla svenskar har fått se hur värdet av deras intjänade pengar har sjunkit till följd av prisökningar på bland annat el, drivmedel, livsmedel, hyror och högre räntor.

För många hushåll – särskilt barnfamiljer med små ekonomiska marginaler - är boendekostnaden den enskilt största utgiftsposten. För att stötta dessa barnfamiljer förlänger samarbetspartierna nu det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget året ut.

Samarbetspartierna har fört en återhållsam finanspolitik för att dämpa inflationen, samtidigt som de som drabbats hårdast av prisökningarna har stöttats genom bland annat sänkt skatt på arbete, pension och drivmedel samt en tillfällig höjning av bostadsbidraget till barnfamiljer.

Utöver detta har sänkningen av reduktionsplikten gjort det billigare att tanka, vilket inte minst gynnar boende på landsbygden som är beroende av bilen i sin vardag.

För de med små ekonomiska marginaler kommer det ekonomiska läget dock fortsatt innebära en tuff period. Tilläggsbidraget i bostadsbidraget är ett tillfälligt stöd som lämnas för att kompensera för ökade levnadsomkostnader till följd av den ekonomiska utvecklingen.

De kommande åren förutses en lägre inflation och en ökad tillväxt i ekonomin. Många priser ligger dock kvar på en hög nivå, vilket gör att barnfamiljer med låga inkomster fortsatt har en ansträngd ekonomisk situation.

Mot bakgrund av det detta föreslår därför samarbetspartierna i vårändringsbudgeten att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med den 31 december 2024.

Förra året förstärkte vi tilläggsbidraget från 25 procent till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget. Även i denna förlängning lämnas tilläggsbidraget med 40 procent av det preliminära bostadsbidraget.

För en barnfamilj kan det innebära upp till 2 100 kronor extra per månad. Det skapar bättre förutsättningar för de berörda familjerna att klara sina boendekostnader och underlättar för dem att få ihop sin vardag.

Tilläggsbidraget betalas ut automatiskt till barnfamiljer med bostadsbidrag. Bostadsbidraget och tilläggsbidraget beräknas nå i snitt omkring 103 000 barnfamiljer varje månad under 2024.

Kostnaden för att förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget under denna sexmånadersperiod beräknas till 650 miljoner kronor.

Samarbetspartierna fortsätter bekämpa inflationen, stötta välfärden och hushållen, särskilt barnfamiljer med små marginaler och ensamstående kvinnor med barn.


Ebba Busch, energi- och näringsminister

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister

Oscar Sjöstedt, ekonomisk politisk talesperson Sverigedemokraterna

Mauricio Rojas, ledamot i socialförsäkringsutskottet Liberalerna

Vårbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som lämnades till riksdagen den 15 april 2024 för beslut. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Laddar...