Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag

Publicerad

Hög inflation och lågkonjunktur slår hårt mot många hushåll, inte minst barnfamiljer. För att skydda barnfamiljer med små marginaler föreslår regeringen och Sverigedemokraterna i vårändringsbudgeten att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med den 31 december 2024.

Inflationen har på senare tid gått ned men flera kostnadsökningar ligger kvar på höga nivåer. Prishöjningarna har gjort att många hushåll har fått kraftigt höjda utgifter och höjda levnadsomkostnader. Barnfamiljer med låga inkomster och ensamstående kvinnor med barn är extra utsatta.

– Genom en återhållsam finanspolitik visar prognoserna att vi kommer nå inflationsmålet under året samtidigt som vi har särskilda stödinsatser till hushållen och välfärden. Samtidigt finns det orosmoln och många prisökningar ligger kvar på höga nivåer, vilket ger barnfamiljer med låga inkomster en fortsatt ansträngd ekonomisk situation. Vi föreslår därför en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till ekonomiskt utsatta barnfamiljer med bostadsbidrag, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Tilläggsbidraget betalas automatiskt ut till barnfamiljer med bostadsbidrag. Under 2023 höjdes tilläggsbidraget från 25 procent till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget. Höjningen innebar att tilläggsbidragets maximala belopp ökade till 2 100 kronor per månad i stället för 1 325 kronor. Även i denna förlängning lämnas tilläggsbidraget med 40 procent av det preliminära bostadsbidraget.

Bostadsbidraget och tilläggsbidraget beräknas nå i snitt omkring 103 000 barnfamiljer varje månad under 2024. Kostnaden för att förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget under denna sexmånadersperiod beräknas till 650 miljoner kronor.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna och är en del av regeringens vårändringsbudget.

 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Vårbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som lämnades till riksdagen den 15 april 2024 för beslut. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Laddar...