Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 SOU 2024:26

Publicerad

En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022

Utredningen om sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering har utvärderat de senaste årens förändringar i sjukförsäkringens regelverk.

Ladda ner:

Utredaren har bland annat analyserat om den ekonomiska tryggheten för individer har ökat till följd av beslutade lagändringar, analyserat hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har påverkat individernas möjligheter till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, analyserat hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har påverkat dels sjukskrivna personers återgång i arbete, analyserat om de försäkrades förståelse för gällande regelverk har ökat, analyserat ändamålsenligheten, effektiviteten och kostnaderna för de tillfälliga åtgärderna till följd av covid-19 och beräknat försäkringskostnaderna av de genomförda lagändringarna.

Utredningen föreslår bland annat:

  • att undantaget övervägande skäl ska tas bort som grund för beviljande av sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan, 
  • en återgång till den lydelse av begreppet särskilda skäl som gällde före den 15 mars 2021 vid bedömningen av arbetsförmåga efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Det ska inte vara möjligt att tillämpa särskilda skäl efter dag 365 i rehabiliteringskedjan,
  • att det vid bedömningen av den försäkrades rätt till sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan endast ska beaktas om den försäkrade har förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det ska inte längre anges om förvärvsarbetet ingår i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Detsamma ska gälla vid bedömningen av rätt till sjukpenning i särskilda fall,
  • att det vid bedömning av nedsättning av arbetsförmågan och dess omfattning ska arbetstiden minskas varje dag i motsvarande grad som nedsättningen avser. Arbetstiden får dock förläggas på ett annat sätt, om det är medicinskt motiverat och det syftar till att ta tillvara den arbetsförmåga som den försäkrade har,
  • att bestämmelserna om behovsanställda i sjukpenningförsäkringen tas bort,
  • att de särskilda äldrereglerna i sjukpenningförsäkringen tas bort,
  • att bestämmelserna som avser sjukersättning för äldre bör behållas. Utvecklingen av antalet nybeviljanden samt hur regelverket används och efterlevs bör följas noggrant framöver.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...