Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd att främja de nationella minoritetsspråken Diarienummer: Ku2022/00583

Publicerad

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att under 2022–2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ladda ner:

Statens kulturråd ska senast den 1 december 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Statens kulturråd ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).