Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

 • Ytterligare ledamot och ersättare i mediestödsnämnden

  Regeringen har i dag beslutat att förordna ytterligare en ledamot och två ersättare i mediestödsnämnden. Dagens beslut innebär att mediestödsnämnden därmed är fulltalig.

 • Regeringen förordnar nya ledamöter och ersättare i mediestödsnämnden

  Vid dagens regeringssammanträde har regeringen förordnat sex nya ledamöter och en ersättare i mediestödsnämnden. Den nya sammansättningen av mediestödsnämnden görs med anledning av det beslut om ett nytt mediestöd som regeringen förväntas fatta inom kort.

 • Regeringen har fattat beslut om förordning kring nytt mediestöd

  Europeiska kommissionen har den 30 november godkänt det nya svenska mediestödet. Regeringen har därför i dag, under ett extrainsatt regeringssammanträde, fattat beslut om förordning kring nytt mediestöd. Det nya stödet träder i kraft den 1 januari 2024.

 • Regeringen säkerställer public service-företagens oberoende från partipolitik

  Regeringen har beslutat att godkänna de ändringar av SR:s, SVT:s och UR:s bolagsordningar som föreslagits av public service-företagens förvaltningsstiftelse. Ändringarna innebär att ledamöter i SR:s, SVT:s och UR:s styrelser inte får ha partipolitiska uppdrag.

 • Regeringen beslutar om innehållsvillkor för public service på internet

  Regeringen har i dag fattat beslut om att vissa grundläggande innehållsvillkor som gäller för public service-företagens sändningar via marknät också ska gälla för företagens innehåll i radio- och tv-program på internet.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 301 träffar.