Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Nya regler om cybersäkerhet SOU 2024:18

Publicerad

Delbetänkande av Utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 februari 2023 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå de anpassningar av svensk rätt som är nödvändiga för att EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet) ska kunna genomföras.

Genom tilläggsdirektiv den 11 januari 2024 förlängdes utredningstiden för den del av uppdraget som avser anpassningar med anledning av CER-direktivet (dir. 2024:3).

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...