Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur Fi2024/00185

Publicerad

I promemorian föreslås att en funktion för operativ krishantering inrättas vid Riksbanken.

Ladda ner:

Förutom Riksbanken föreslås funktionen bestå av representanter för Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och vissa finansiella företag. Funktionen ska agera i händelse av en allvarlig driftstörning i den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 maj 2024.

Laddar...