Krisberedskap i statens budget

Uppdaterad

Krisberedskap omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, i regeringens budgetproposition. Området civilt försvar omfattas av samma anslag som krisberedskap.

Området omfattar följande anslag:
2:1 Kustbevakningen
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
2:3 Ersättning till räddningstjänst m.m.
2:4 Krisberedskap
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:8 Statens haverikommission

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.