Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Försvarsdepartementet

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater Prop. 2023/24:141

Publicerad

Sverige och USA undertecknade den 5 december 2023 ett avtal om försvarssamarbete, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA). DCA-avtalet bygger vidare på och kompletterar tidigare statusavtal som både Sverige och USA är parter till.

Ladda ner:

Avtalet förutsätter vissa författningsändringar för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Med hänsyn till DCA-avtalets betydelse för Sveriges försvar och säkerhet är det vidare att betrakta som en överenskommelse av större vikt. Av båda dessa skäl krävs riksdagens godkännande innan avtalet kan träda i kraft.

I propositionen föreslås en ny lag om straffrättsliga förfaranden inom försvarssamarbetet med Amerikas förenta stater. Vidare föreslås lagändringar om bland annat privilegier och immunitet för en amerikansk styrka, medlemmarna av styrkan, deras anhöriga och leverantörer till styrkan.

I propositionen föreslås även vissa lagändringar som inte enbart är tillämpliga i förhållande till USA. Dessa förslag syftar till att skapa än bättre förutsättningar för Sverige att ge och ta emot militärt stöd.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Laddar...