Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

DCA-propositionen lämnas till Sveriges riksdag

Publicerad

Regeringen har beslutat att överlämna propositionen som avser försvarssamarbetsavtalet (DCA) mellan Sverige och USA till Sveriges riksdag. Avtalet kompletterar Sveriges anslutning till Nato och stärker försvaret av Sverige genom att underlätta amerikansk militär närvaro i Sverige.

DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) med USA är en naturlig fortsättning på det svenska Natomedlemskapet och de förändrade förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik.

– För att försvara vår frihet och vår demokrati behöver vi både stärka vårt försvar och våra internationella samarbeten. Med DCA-avtalet kan Sverige tidigt, snabbt och effektivt få militärt stöd av USA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, noga reglerat och med svenskt samtycke. Avtalet är därför avskräckande och stabiliserande. Det minskar risken för att krig bryter ut och gör Sverige säkrare, säger försvarsminister Pål Jonson.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina försämrade säkerhetsläget i Europa och ändrade förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik i grunden. Det försämrade säkerhetsläget innebär att Sverige snabbt behöver kunna agera på en komplex säkerhetsutveckling – enskilt och tillsammans med andra.  

Under de senaste åren har USA tecknat liknande bilaterala DCA-avtal med flera europeiska länder för att förbättra samarbetet och underlätta för amerikansk personal på europeiskt territorium. Sverige, Finland och Danmark förhandlade parallellt fram sina DCA-avtal medan Norge och de baltiska staterna sedan tidigare har sådana avtal. Det är en styrka att vi får effektiva och liknande samarbetsformer med USA. Det signalerar säkerhetspolitisk samstämmighet, stärker säkerheten i Nordeuropa och underlättar Natos försvarsplanering.

Samarbetet enligt DCA-avtalet bygger på Sveriges samtycke och sker med full respekt för svensk suveränitet, svensk lagstiftning och internationella förpliktelser. Samarbetet sker i enlighet med folkrätten. DCA-avtalet påverkar inte Sveriges ståndpunkt att det på samma sätt som i övriga nordiska länder inte finns skäl att ha kärnvapen, eller permanenta baser, på svenskt territorium i fredstid. Ett ingående av DCA-avtalet förändrar inte den ståndpunkten som tidigare har kommit till uttryck inom ramen för Sveriges Natoansökan. Sverige ansökte med brett stöd i riksdagen om medlemskap i Nato utan förbehåll. Denna hållning står fast.

DCA-propositionen överlämnas till riksdagen i dag, onsdag den 8 maj.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...