Folkhälsa

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkhälsa

 • Konferens med hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer stärker stödet till Ukraina

  Den 1 december står sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och socialminister Jakob Forssmed värdar för en konferens för att diskutera och stärka det svenska stödet till Ukrainas hälso- och sjukvård. Konferensen, som både samlar offentliga och privata aktörer, tar särskilt sikte på hur Ukrainas sjukvårdssystem kan byggas upp, stärkas och moderniseras.

 • Regeringen uppmärksammar Antibiotikaveckan 2023

  Den 18 - 24 november hålls Antibiotikaveckan, då problemet med antibiotikaresistens uppmärksammas världen över. Antibiotikaresistens orsakar redan i dag lidande och död bland människor och djur och har även stora ekonomiska konsekvenser. Hör socialminister Jakob Forssmed och Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens, berätta mer om problemet och lösningarna.

 • Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

  Foto: Maskot

  Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Folkhälsa – Budgetpropositionen för 2024

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Folkhälsa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Gruppbild på mötesdeltagarna med socialminister Jakob Forssmed i mitten.
På uppstartsmötet deltog representanter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten samt organisationerna Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Myndigheter och organisationer på uppstartsträff för fritidskortet

Fritidskortet är en historiskt stor satsning på barns och ungdomars möjlighet till aktivitet och gemenskap. Nyligen gavs ett brett uppdrag till fem myndigheter om att förbereda framtagandet av fritidskortet. Den 18 april hölls det första uppstartsmötet inför det kommande arbetet.

Foto på Jakob Forssmed på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 en förstärkning på ytterligare 100 miljoner kronor av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Foto: Regeringskansliet

Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa. Förslaget innebär en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor 2024 och ytterligare ca 1,6 miljarder kronor per år under 2025 respektive 2026 i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med sedan tidigare aviserade anslag innebär detta att över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

Ett tiotal av hälsoministrarna samlade för foto. I mitten står sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Hälsoministrar samlade. Foto: Sofia Ireståhl/Regeringskansliet

Sjukvårds­ministern lyfte viktiga frågor för EU inom hälsa och sjukvård under WHA

Temat för årets Världshälsoförsamling (WHA) var Världshälsoorganisationens (WHO) 75-årsjubileum och det arbete som WHO utför. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog som representant för EU och dess medlemsstater under de två första dagarna, 21-22 maj.

Innehåll om folkhälsa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 541 träffar.