Rapport från Finansdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2022

Publicerad

Ladda ner:

  • Omsättningen ökade med 15,1 procent och uppgick till 223,9 (194,5) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 31,7 (51,8) miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Vattenfall och LKAB.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 16,0 (17,9) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 10,2 procent och uppgick till 23,8 (21,6) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 8,6 procent till 64,3 miljarder kronor.