Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av Samhall Aktiebolags uppdrag, verksamhet och förutsättningar Dir. 2024:4

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av Samhalls uppdrag, verksamhet och förutsättningar. Syftet med översynen är att säkerställa att verksamheten når rätt individer och utformas på ett sätt som ger dessa individer bästa möjliga stöd.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga Samhalls målgrupp i fråga om storlek och sammansättning och analysera målgruppens stödbehov,
  • analysera om Samhalls verksamhet erbjuder meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen,
  • analysera de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning,
  • analysera om det finns behov av ytterligare stödinsatser för individen före, vid sidan av, eller som en del av en anställning hos Samhall, och om idéburna aktörer kan spela en större roll i detta avseende,
  • analysera om transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen kan utvecklas,
  • vid behov lämna förslag till förändringar av statens samlade styrning av Samhalls verksamhet, inklusive nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2025.

Laddar...