Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning av Samhall

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att göra en översyn av Samhall och vid behov föreslå förändringar. Syftet med översynen är att säkerställa att verksamheten når rätt individer och utformas på ett sätt som ger dessa individer bästa möjliga stöd. Särskild utredare är Malin Danielsson.

Ladda ner:

Samhall är ett statligt bolag som anställer personer med funktionsnedsättning som inte kan få jobb hos andra arbetsgivare eller genom andra insatser. Sedan Samhall ombildades till aktiebolag för drygt 30 år sedan har det skett förändringar i fråga om såväl bolagets verksamhet och förutsättningar som behoven hos och sammansättningen av de personer som kan vara aktuella för anställning hos Samhall. Flera granskningar har också visat på brister i verksamheten.

– Samhalls verksamhet behöver nå rätt individer och utformas på ett sätt som ger dessa individer bästa möjliga stöd för att Samhall ska fylla ett mervärde, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Till utredare har regeringen utsett Malin Danielsson, riksdagsledamot för Liberalerna, som har bred erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor inklusive frågor om insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Utredningen ska bland annat

  • kartlägga Samhalls målgrupp i fråga om storlek och sammansättning och analysera dess stödbehov,
  • analysera om Samhalls verksamhet erbjuder meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen,
  • analysera de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning hos Samhall,
  • analysera om det finns behov av ytterligare stödinsatser för individen före, vid sidan av, eller som en del av en anställning hos Samhall, och om idéburna aktörer kan spela en större roll i detta avseende,
  • analysera om transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen kan utvecklas,
  • vid behov lämna förslag till förändringar av statens samlade styrning av Samhalls verksamhet.

– Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är en utsatt grupp på dagens arbetsmarknad och det behövs en rad insatser för att fler ska få möjligheten att komma i jobb. Samhall är en viktig del i detta och jag ser fram emot att få leda översynen av verksamheten, säger Malin Danielsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2025.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...