Finansiella rådgivare

Uppdaterad

Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

Regeringskansliet har upprättat en offentlig lista där alla finansiella rådgivare kan anmäla sitt intresse av att erbjuda rådgivning och transaktionstjänster i sådana sammanhang. Redovisningstjänster och finansiella due diligence tjänster omfattas inte.

Från den vid tidpunkt gällande offentliga listan kommer Regeringskansliet att utse de finansiella rådgivare som i det enskilda fallet får lämna anbud. Antalet finansiella rådgivare som i det enskilda fallet kommer att ge anbud kommer att variera beroende på behovet av skyndsamhet och uppdragets känslighet. Normalt kommer de tre till fem finansiella rådgivare som bedöms ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget erbjudas möjlighet att lämna anbud. Bedömningen kommer att göras huvudsakligen utifrån de finansiella rådgivarnas tjänsteutbud, tillgänglighet och branscherfarenhet.

Intresseanmälan

De finansiella rådgivare som önskar anmäla sitt intresse att upptas på den offentliga listan, ombeds att skicka in nedan uppgifter till avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet som du når via e-post:

E-post till enheten för bolag med statligt ägande

  1. Fullständigt juridiskt namn
  2. Organisationsnummer
  3. Hemvist
  4. Namn kontaktperson
  5. Telefonnummer
  6. E-post
  7. Tjänster som erbjuds och bekräftelse att nödvändiga tillstånd innehas
  8. Sammanställning över relevant erfarenhet

Lista över insända intresseanmälningar:

ABG Sundal Collier AB

Barclays Bank Plc

BNP Paribas

Capillar Advisory AB

Carnegie Investment Bank AB

Catella

Citigroup Global Markets Limited

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

Credit Suisse Securities (Europe) Ltd

Danske Bank

Deloitte

Deutsche Bank

Dresdner Kleinwort Limited

Erneholm & Haskel AB

Ernst & Young

Goldman Sachs International

Graviton AB

Greenhill & Co. International LLP

HDR Partners AB

HSBC

Jefferies

JZ Capital Partners AB

J.P. Morgan Limited

Keefe, Bruyette & Woods Limited

KPMG AB

Lazard AB

Leimdörfer Fastighetsmarknads AB

Lenner & Partners Corporate Finance AB

Macquarie Capital Advisers

Merill Lynch International

Morgan Stanley & Co. limited

Navigo Partners AB

Nomura International plc

Nordea Bank AB

Oliver Wyman AB

Oliver Wyman AB, appendix

Pareto Securities AB

Perella Weiberg Partners

Pinq Mango Capital Partners AB

PK Partners AB

RBC Capital Markets

Rothschild Nordic AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB)

Stella Advisors AB

Svenska Handelsbanken AB

Swedbank AB (publ)

Taylor Companies, Inc.

UB Capital

UBS

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB