Förvaltningsorganisationen

Avdelningen för bolag med statligt ägande

Finansdepartementet har en särskild organisation specialiserad på bolagsstyrning och förvaltning för att säkra ett långsiktigt värdeskapande i den statliga bolagsportföljen.

Förvaltningsorganisationen består dels av bolagsförvaltare, som arbetar i ett antal bolagsstyrelser var och leder organisationens löpande arbete kring innehaven organiserat i bolagsgrupper, dels av specialister inom bolagsanalys, hållbart företagande, affärsjuridik och styrelserekrytering.

Förvaltningsorganisationens arbete bedrivs inom ramen för statens bolagsstyrningsmodell och ett antal verktyg och processer har utvecklats för att åstadkomma en aktiv och professionell förvaltning. Dessa består av arbete i bolagsstyrelserna, bolagsgrupper för varje enskilt innehav, nominering av styrelser, mål och uppföljning, ägardialog samt transparenskrav.

Aktivt ägande

Ett aktivt ägande inom ramen för statens ägarpolicy.

Infografik: Aktivt ägande

En illustration över ett cirkeldiagram runt en cirkel i mitten där det står Aktivt ägande. I diagrammet runt om står orden: Bolagsgrupper för varje enskilt innehav, arbete i bolagsstyrelserna, Nominering av styrelser, Mål och utvärdering,
Cirkeldiagram om aktivt ägande. Foto: Regeringskansliet

Kontakt

Klara Palmberg Broryd
Avdelningschef, avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Måns Carlson
Gruppchef förvaltning, avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gustaf Hygrell
Gruppchef bolagsstyrning, avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Lundkvist
Gruppchef bolagsanalys, avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Louise Kallin
Assistent, avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jeanette Krusell
Assistent, avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00