Möte i arbetsgruppen Samling för judiskt liv

Publicerad

Tisdagen den 14 november hölls det andra mötet i arbetsgruppen Samling för judiskt liv som verkar för att långsiktigt stärka förutsättningarna för judiskt liv och förebygga och motverka antisemitism i Sverige.

Arbetsgruppen Samling för judiskt liv består av statssekreterare från sex olika departement, leds av statsministerns statssekreterare och inkluderar bland andra civilsamhällesorganisationerna Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska kommittén mot antisemitism. Temat för arbetsgruppens andra möte var säkerhet för den judiska minoriteten i Sverige med särskilt fokus på ökad antisemitism och hot och hat riktade mot svenska judar som en följd av Hamas attack mot Israel.

- I mina många möten med företrädare för den judiska gemenskapen hör jag förfärliga berättelser som rå och ogenerad antisemitism. Regeringens arbete mot antisemitism är prioriterat och för att långsiktigt stärka förutsättningarna för judiskt liv i Sverige tillsatte regeringen tidigare i år en statssekreterar­grupp som arbetar med just den uppgiften, säger statsminister Ulf Kristersson. 

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning Samling för judiskt liv, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. Satsningen pågår under hela mandatperioden och fokuserar på tre områden: utbildningsinsatser, att öka tryggheten för judar i Sverige och att uppmärksamma den judiska kulturen. Under 2023 är arbetsgruppens tema säkerhet. 


I arbetsgruppen samverkar representanter från civilsamhället och representanter för relevanta myndigheter och organisationer med statssekreterare från Arbetsmarknads-, Finans-, Justitie-, Kultur-, Social- och Utbildningsdepartementen. Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare. Syftet är att föra dialog om åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige.

 

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson

Genvägar

Samlingssida för regeringssatsningen Samling för judiskt liv