Svenska Sametinget firade sitt 30-årsjubileum

Publicerad

Sametingets firade sitt 30-årsjubileum den 22 november. I samband med detta hölls ett plenum i Åre. På plats för att delta i högtidlighållandet var kulturminister Parisa Liljestrand och landsbygdsminister Peter Kullgren som båda höll anföranden.

Kulturminister Parisa Liljestrand och landsbygdsminister Peter Kullgren
Kulturminister Parisa Liljestrand och landsbygdsminister Peter Kullgren Foto: Regeringskansliet

Dagen inleddes av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka, och därefter talade kulturminister Parisa Liljestrand och landsbygdsminister Peter Kullgren. En videohälsning från statsminister Ulf Kristersson spelades också upp för de närvarande. 

Efter statsrådens tal hölls jubileumsföreläsningen ”Sametinget 30 år – Valen, väljarna och politiken” med fil.dr. Ragnhild Nilsson och professor Ulf Mörkenstam. Deltagarna fick även ta del av en konsert med Lars-Eric Åhrén som framförde sitt verk, ”Mov vaajmoen laavloeh” (Mitt hjärtas sånger).  


Fakta Sametinget

Sametinget bildades 1993 och är både en folkvald församling och en statlig myndighet. Sametingets uppgift är att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. Sametingets folkvalda församling kallas plenum och består av 31 folkvalda ledamöter.