Tal av landsbygdsminister Peter Kullgren vid firandet av Sametingets 30-årsjubileum

Publicerad

Landsbygdsminister Peter Kullgren, tal, Åre, 22 november 2023

Ärade folkvalda ledamöter och gäster, bures!  

Precis som statsministern och kulturministern vill jag - som landsbygdsminister med ansvar för bland annat rennäringsfrågor – börja med att tacka för möjligheten att få vara här och gratulera när vi nu högtidlighåller Sametingets 30-årsjubileum. 

Etableringen av Sametinget var en modern milstolpe i samernas långa historia. En viktig sådan. Men samernas historia sträcker sig tillbaka till urminnes tid med många fascinerande hållpunkter.

Den första skriftliga källan till samernas historia bedöms ju av de flesta vara Tacitus som redan på 100-talet omnämner en grupp han kallar Fenni som i nordligaste Skandinavien lever som nomader på jakt och vilda örter. 

År 1602 fick samerna för första gången rätt till egen representation i riksdagen ihop med bondeståndet. 

I mitten av 1800-talet bryter den læstadianska väckelsen fram bland samerna - och en sådan moralisk förnyelse lär ha skett att det påstås att den tidens lagmän beklaga sig över att de inte längre hade något att göra. 

Och så den 26 augusti 1993 invigde vår kung Carl XVI Gustav officiellt det första Samtinget - och de 31 första ledamöterna kunde inta sina platser. 

Sedan dess har Sametinget fortsatt att utvecklas och få fler uppgifter – och större ansvar. Inte minst tänker jag då såklart på beslutet från 2007 då Sametinget blev central förvaltningsmyndighet för rennäringen och att myndighetsuppgifter från länsstyrelserna och Jordbruksverket överfördes till Sametinget.

Att få vara folkvald – som ledamöter av Sametinget är - det är både en ära och ett ansvar. Ni har ett stort förtroende som är viktigt att förvalta.

För som folkvalda står ni ofta inför viktiga och svåra uppgifter. När man försöker göra sitt bästa – för det gemensamma bästa - så uppkommer ibland konflikter. Så är det i varje folkvalt organ. Men låt oss idag resa blicken och se att vi alla vill just det gemensamma bästa – och det samiska samhällets väl. 

Låt oss just fira - att det idag finns ett organ där det samiska samhället själv kan ta tag i de frågor som berör dem.

Innan jag avslutar vill jag därför önska ledamöterna varmt lycka till i det viktiga och fortsatta arbetet under mandatperioden och återigen gratulera Sametinget på dess 30-årsjubileum.