Åsa Webber rundar av sitt uppdrag som EU-ambassadör

Publicerad

Att förhandla och röra sig mellan detalj och höjd i sakfrågor, navigera i EU:s beslutsprocesser, bland lobbygrupper och media och samtidigt vara biträdande chef för 120 personer har varit Åsa Webbers jobb i fem år. Här berättar hon om sitt arbete med att få EU:s gemensamma politik att vara så nära regeringens prioriteringar som möjligt.

Åsa Webber
- Vi kan vilja en sak men ha olika idéer om hur vi ska göra det. Det finns många exempel från de här åren där inte alla varit helt ense om detaljerna. Men trots att förhandlingarna kan vara svåra och politiskt utmanade så kommer vi ändå framåt och kan fatta beslut i EU, säger Åsa Webber om sina fem år som ambassadör vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Foto: Sveriges EU-representation
Matilda Ernkrans, Åsa Webber
- Under de här åren har jag ofta fått anledning att påminna om regeringens ståndpunkter inom till exempel jämställdhet, klimat, arbetsmarknadsmodell och öppenhet. Det är viktigt att säga det trots att andra EU-länders företrädare runt förhandlingsbordet troligen anar vad jag kommer att säga redan innan jag sagt det, säger Åsa Webber som här företräder Sverige på ministermöte i Bryssel tillsammans med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Sveriges EU-representation
Åsa Webber, Karolina Schlyter, Henrik Ohm och Johan Krabb
Åsa Webber har företrätt regeringen i en bredd av frågor. Hit hör bland annat socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor som hon förbereder tillsammans med medarbetarna Karolina Schlyter, Henrik Åhm och Johan Krabb. Foto: Sveriges EU-representation

- En stark avsändarlegitimitet i många frågor skulle jag säga är karaktäristiskt för Sveriges arbete i EU-samarbetet under de senaste åren, säger Åsa Webber som nu fullgjort sitt femåriga uppdrag som Sveriges EU-ambassadör för så kallade Coreper I-frågor.

Åsa Webber syftar framför allt på frågor som handlar om jämställdhet, om hur vi löser frågor på arbetsmarknaden, om innovation och inte minst om miljö och klimat där Sverige också utmärker sig för att ha en industri som aktivt vill bidra till en hållbar utveckling.

- Det här blev väldigt tydligt när vi nyligen förhandlade om skärpta regler för utsläpp från lätta och tunga fordon. Trots att Sverige har en stor fordonsindustri drev vi på för tuffare krav i EU, säger Åsa Webber och tillägger:

- Utvecklingen i EU på klimatområdet är också verkligen ett signum för den här perioden.

EU stärker klimatarbetet

På miljösidan har lagstiftningen skärpts med bland annat avfallsdirektivet och förbud mot vissa engångsartiklar av plast. EU har fattat flera beslut på klimatsidan och går nu vidare i arbetet med att leva upp till både de egna utsläppsmålen och Parisavtalet som skrevs under senhösten 2015.

- Nu är fokus på att enas om en långsiktig klimatstrategi där Sverige och flera andra länder har siktet inställt på nettonollutsläpp 2050. Det är min uppfattning att Sverige verkligen gör skillnad i de här processerna och har tagit ett europeiskt ledarskap. Vi har jobbat hårt för det såväl i Stockholm som i Bryssel, sammanfattar Åsa Webber.

Bland alla de beslut som har fattats pekar Åsa Webber ut det reformerade systemet för utsläppsrätter som det allra mest tongivande verktyget.

- Att värdet på en utsläppsrätt, det vill säga priset för att släppa ut ett ton koldioxid, ökat från 5 till just nu cirka 30 euro efter reformen, visar på en tydlig riktning. Det har med andra ord blivit dyrare att släppa ut koldioxid och därmed har vi skapat ett verkligt och viktigt styrmedel i klimatarbetet.

Ett mer socialt Europa

Toppmötet i Göteborg för rättvisa jobb och tillväxt senhösten 2017 representerar ett annat tydligt kapitel de senaste åren, nämligen arbetet för ett mer socialt Europa.

- Min bedömning är att vi har stort gehör i EU för nyttan av att ha en arbetsmarknad som präglas av dialog mellan starka parter som hittar lösningar. Där har Sverige en hög trovärdighet i EU, konstaterar Åsa Webber.

De senaste fem åren har präglats av en hel del lagstiftning i de frågor som Åsa Webber arbetar med. Det är troligen inte vägen framåt för att möta EU:s gemensamma utmaningar med att ställa om arbetsmarknaden, poängterar hon.

- Här behöver EU:s framtidssäkra kompetens och färdigheter för att kunna ställa om då traditionella jobb försvinner alltmer. Det faktumet kan vi varken lösa eller motverka med lagstiftning men det vi kan göra är att samarbeta och ge oss själva bättre möjlighet i den globala konkurrensen.

Utmaningar på den inre marknaden

Hit hör också de stora frågorna om att utveckla EU:s inre marknad och att EU samarbetar för att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter. Den inre marknaden har funnits i drygt 25 år och trots många framgångar finns det oerhört mycket kvar att göra, konstaterar Åsa Webber och fortsätter:

- Det faktum att cirka 70 procent av svensk export går till andra EU-länder betyder att den inre marknaden är viktigt och har tjänat oss väl. Däremot är det tyvärr svårt att komma framåt och också få en fungerande inre marknad för handel med tjänster. Inte minst är det viktigt att alla de tjänster som till exempel följer med ett bilköp också omfattas av ett gemensamt regelverk. En väl fungerande inre marknad är ett av regeringens fokus i EU-samarbetet.

När Åsa Webber ser tillbaka på förhandlingarna i den så kallade Coreper-I-kommittén där ambassadörer från alla medlemsländer träffas så har de präglats av god stämning.

- Men det man särskilt minns är ju när det hettat till och faktiskt blivit känslosamt. Det viktigaste här i Bryssel är ju att inte sätta sig på avbytarbänk med armarna i kors och säga nej. Det är genom att ge och ta som man skaffar sig inflytande i förhandlingarna där skiljelinjerna mellan grupperingar av länder ser väldigt olika ut från fråga till fråga.

Den första september lämnar Åsa Webber över uppdraget som regeringens Coreper-I ambassadör till sin efterföljare Torbjörn Haak.

Torbjörn Haak och Åsa Webber
Torbjörn Haak efterträder Åsa Webber som Sveriges ställföreträdande chef för Sveriges EU-representation och ambassadör för så kallade Coreper I-frågor. Torbjörn Haak kommer senast från uppdraget som ambassadör vid Sveriges representation vid Europarådet. Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om Sveriges arbete i EU

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.