Hoppa till huvudinnehåll
EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om representationen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 65 träffar.

 • Regeringen uppmärksammar Europadagen 2023

  Den 9 maj varje år firas arbetet för fred och sammanhållning i Europa. Fokus för årets svenska firande är EU-ordförandeskapets prioriteringar och stödet till Ukraina. Europadagen 2023 inleds med ett anförande av utrikesminister Tobias Billström och avslutas med en stödkonsert för Ukraina där kulturminister Parisa Liljestrand medverkar.

 • 18-månadersprogrammet tar Sverige ett steg närmare ordförandeskapet i EU

  Tillsammans med Frankrike, som första halvåret 2022 är ordförande i EU:s ministerråd, ingår Tjeckien och Sverige i den trio som håller i rådets ordförandeklubba de kommande 18 månaderna. De har tillsammans tagit fram ett program som pekar ut ett gemensamt fokus de tre ordförandeskapen.

 • Inför toppmötet i östliga partnerskapet

  Det östliga partnerskapet är centralt i EU:s gemensamma utrikespolitik. Sedan lanseringen 2009 samarbetar EU inom en rad prioriterade områden med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Belarus. I en video ger Anna Westerholm, Sveriges ambassadör för östliga partnerskapet, en bild av vad som nu är aktuellt och vad regeringen vill se i samarbetet de närmaste åren. Partnerskapets sjätte toppmöte äger rum i Bryssel den 15 december.

 • Ökat tryck på EU att visa handlingskraft i utrikespolitiken

  Det är fyra år sedan Mikael Lindvall lämnade posten som Sveriges ambassadör i Somalia för att bli regeringens företrädare i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP. Det är här som EU:s gemensamma utrikespolitik förhandlas och förbereds inför beslut mellan framför allt EU:s utrikes- och försvarsministrar.  

 • EU-representationen växlar upp för ordförandeskap våren 2023

  Regeringskansliet arbetar sedan drygt ett år tillbaka med att förbereda Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd våren 2023. På Sveriges EU-representation, det vill säga regeringens förlängda arm i Bryssel, växer nu fokus snabbt på det viktiga uppdraget.

 • Klimat och digitalisering i EU-kommissionens arbetsprogram

  Klimat, digitalisering och demokrati är några huvudteman i EU-kommissionens arbete det kommande året. En sund ekonomi och ett starkt EU i världen är andra prioriteringar för EU-kommissionen.

 • Ökat samarbete mellan EU och FN för en hållbar värld

  EU och FN är centrala aktörer för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Sverige är medlem i båda organisationerna och bidrar med medel till EU:s och FN:s verksamhet. Hur EU och FN kan stärka sitt samarbete för att uppnå bättre resultat var temat för en paneldebatt som Sveriges EU-representation i Bryssel nyligen var värd för.

 • Efter parlamentsvalet: politiska rättigheter och medias frihet i Belarus

  Sveriges EU-representation arrangerade 21 november ett möte mellan belarusiska experter och företrädare för EU:s medlemsstater och institutioner i kölvattnet av parlamentsvalet i Belarus. Syftet var att få en aktuell lägesbild av hur valet genomförts och av situationen för journalister.

 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – en grundläggande mänsklig rättighet

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en högt prioriterad fråga inom ramen för den feministiska utrikespolitiken, inklusive inom utvecklingssamarbetet. Det handlar om jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. 5 och 6 november var Sveriges EU-representation i Bryssel värd för två seminarier om svenska erfarenheter från arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingssamarbetet.

 • Fredsskapande arbete i södra Kaukasus

  Olika sätt att stärka kvinnors rättigheter och arbeta fredsskapande i konfliktzoner var genomgående teman när Kvinna till kvinna och flera andra organisationer vittnade om sitt arbete i södra Kaukasus, på ett möte som Sveriges EU-representation kallat samman. En organisation berättade hur de arbetar med att informera unga kvinnor om deras rättigheter, en annan om hur de arbetar med att bekämpa stereotyper med dialogmöten.

 • Åsa Webber rundar av sitt uppdrag som EU-ambassadör

  Att förhandla och röra sig mellan detalj och höjd i sakfrågor, navigera i EU:s beslutsprocesser, bland lobbygrupper och media och samtidigt vara biträdande chef för 120 personer har varit Åsa Webbers jobb i fem år. Här berättar hon om sitt arbete med att få EU:s gemensamma politik att vara så nära regeringens prioriteringar som möjligt.

 • Sverige i täten för omställning till ett fossilfritt Europa 2050

  Vad krävs för att EU ska nå nettonollutsläpp av klimatgaser 2050? Svaren på den frågan stod i fokus på ett seminarium på Sveriges EU-representation 4 juni där bland annat svenska experter och industriföreträdare deltog.

 • EU:s långsiktiga klimatstrategi

  EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

 • De förhandlar om EU:s långtidsbudget

  Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

 • Respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland fortsätter att försämras

  Den 20 februari hade Sveriges EU-representation i samarbete med Civil Rights Defenders ett möte med ryska människorättsorganisationer och tjänstemän från olika EU-länder. Syftet var att gå igenom både det människorättsliga läget med fokus på situationen för HBTQ-personer i Ryssland och att diskutera stöttande insatser från EU.

 • Att söka jobb i EU:s förvaltning: Frågor och svar

  Sedan i oktober 2018 arbetar Nataša Bošković och Victoria Frelén med att få fler svenskar att välja en karriär i EU:s institutioner. Sverige har snart varit EU-medlem i 25 år. Trots det så tänker de flesta svenskar inte på EU:s institutioner som potentiella arbetsplatser.

 • Svenskarna i EU:s institutioner ska bli fler

  EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och de flesta svenska lagar som stiftas är ett direkt resultat av EU-samarbetet. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt att Sverige är välrepresenterat i EU. Här berättar Nataša Bošković och Victoria Frelén om uppdraget att få in fler svenskar i EU:s institutioner.

 • Barents: 25 år av framgångsrikt samarbete

  Barentssamarbetet har lagt grunden för ett omfattande folk-till-folk samarbete såväl som dialog på hög politisk nivå i det europeiska Arktis. Att samarbetet i år firar 25 år uppmärksammades på Sveriges EU-representation 5 juni med ett evenemang för att lyfta samarbetet i ett EU-perspektiv och för att blicka framåt.

 • Finansiering av bistånd och utveckling diskuterades på Sveriges EU-representation

  Det måste till enorma mängder kapital för att klara fattigdomsbekämpning och alla de utmaningar Agenda 2030 och de globala målen ställer upp. Den svenska biståndsmyndigheten Sida ligger långt framme i arbetet med finansiering och höll ett särskilt möte på temat på Sveriges EU-representation 11 april.

 • EU-samarbetets knäckfrågor och framtid

  Som chef för Sveriges EU-representation för Lars Danielsson regeringens talan i en rad tunga EU-frågor på plats i Bryssel. I sitt arbete får han en insyn som få andra i den EU-politiska dynamiken.

Laddar...