Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd och experter till Turkiet och Syrien

    Med anledning av den humanitära situationen efter de kraftiga jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien har regeringen idag skyndsamt beslutat om ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd samt om att bidra med experter och materiel. Regeringen har också bemyndigat MSB att erbjuda stöd via Nato.

  • Regeringens åtgärder med anledning av jordbävningen i Turkiet

    Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister i var sin talarstol framför en fond av svenska flaggor
    Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Regeringen agerar skyndsamt och resolut med anledning av jordbävningen som i dag drabbade Turkiet och norra Syrien, både genom stödinsatser och i rollen som EU-ordförandeland. Regeringen har omedelbart som första åtgärd allokerat sju miljoner kronor till Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) till stöd för den initiala responsen i Turkiet och Syrien.

Finlands statsminister Sanna Marin och statsminister Ulf Kristersson i var sin talarstor framför en fond av Sveriges och Finlands flaggor
Finlands statsminister Sanna Marin och statsminister Ulf Kristersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Finlands statsminister besökte Sverige

Torsdag den 2 februari besökte Finlands statsminister Sanna Marin, Stockholm. I fokus för besöket låg den europeiska säkerheten, stödet till Ukraina och Nato-anslutningen.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens första 100 dagar

Regeringspartierna har, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, sex samarbetsprojekt inom vilka politiska reformer ska utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är flera åtgärder inom samarbetsprojekten gjorda, och fler är på gång.

Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer.
Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka desinformationen som sprids och dess konsekvenser.

tatsminister Ulf Kristersson och Mikael Tofvesson i var sin talarstol framför en fond med svenska flaggor
Statsminister Ulf Kristersson och Mikael Tofvesson, Myndigheten för psykologiskt försvar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pressträff om Sveriges säkerhet

Den 31 januari bjöd statsminister Ulf Kristersson in till pressträff om Sveriges säkerhet. Pressträffen ägde rum efter det möte som statsministern bjudit in riksdagspartiernas alla partiledare till.

Justitieminister Gunnar Strömmer i talarstol framför fond av svenska flaggor
Justitieminister Gunnar Strömmer Foto: Regeringskansliet

Det ska vara straffbart att delta i en terroristorganisation

Att delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation ska vara straffbart, det föreslår regeringen. Det innebär en ytterligare förstärkning av det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet från terrorismen. Förslaget presenterades på en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer.

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska Kraftnät

Energikrisen

Här samlas information om åtgärder för att säkerställa en väl fungerande elmarknad i Sverige.

Corona-stämpel och grafisk bild av bokstaven i innuti en cirkel
Åtgärder, beslut och initiativ med anledning av coronapandemin Illustration: Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om en förlängning av de tillfälliga inreserestriktionerna med krav på negativt covid-19-test för inresa från Kina till Sverige

Regeringen beslutade 26 januari att förlänga de tidigare beslutade inreserestriktionerna som innebär att resenärer från Kina ska kunna visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Kravet på intyg om negativt testsvar började gälla den 7 januari och gäller för närvarande till och med den 18 februari 2023.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 29968 träffar.