Hoppa till huvudinnehåll

Storbritannien

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Storbritannien. Handelsfrågor har genom århundradena haft en central plats i samarbetet och var en viktig anledning till att länderna 1654 ingick ett vänskaps- och handelsavtal. Under senare år har intresset för Sverige och den svenska kulturen och livsstilen ökat i Storbritannien.

Från den 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre del av EU:s regelverk, vilket bland annat innebär att den så kallade fria rörligheten upphört att gälla och nya brittiska migrationsregler trätt i kraft. Numera regleras relationen mellan EU och Storbritannien av ett avtal – handels – och samarbetsavtalet – som signerades den 30 december 2020. Som framgår av namnet innehåller detta avtal ett omfattande frihandelsavtal samt överenskommelser om samarbete på en lång rad områden, inte minst mellan rättsvårdande myndigheter. Vissa bestämmelser har betydelse för enskilda medborgares rättigheter.

Sedan tidigare finns även ett avtal som reglerar det formella brittiska utträdet ur EU. Detta avtal – utträdesavtalet – skrevs under 24 januari 2020 och innehåller bland annat en överenskommelse om rättigheter för de EU-medborgare som bosatt sig i Storbritannien före den 31 december 2020, liksom för de britter som bosatt sig i Sverige före samma datum.

Sverige och Storbritannien är likasinnade i många frågor. Efter Storbritanniens utträde ur EU har samarbetet mellan Sverige och Storbritannien utvecklats inom exempelvis säkerhet, handel och forskning. Sverige och Storbritannien undertecknade den 11 maj 2022 en solidaritetsförklaring om att ge varandra stöd vid kris eller konflikt. Under 2022 inleddes också en handelsdialog kallad Business Forum där Sveriges och Storbritanniens regeringar tillsammans med företag från båda länderna arbetar för att hitta nya vägar för att underlätta handel och investeringar. Ett samförståndsavtal på life-science-området undertecknades den 27 maj 2022 och ett svenskt innovationskontor har etablerats i London. För att ytterligare fördjupa och bredda samarbetet mellan de två länderna undertecknades den 13 oktober 2023 ett strategiskt partnerskap som bygger på ländernas gemensamma intressen och värderingar.

Storbritannien är också en viktig plattform för de kreativa näringarna, där många svenskar tar sina första steg utanför Sverige inför större internationella genombrott. Storbritannien är en av Sveriges främsta handelspartners och många svenska företag är verksamma i landet. E-hälsa (medicinsk teknik), energi- och miljöteknik, livsmedel, mode och den framväxande digitala ekonomin utgör sektorer där Sverige har särskild kompetens och erfarenhet på den brittiska marknaden. Stora handelsvolymer kommer från den traditionella industrin såsom papper, verkstadsindustri, järn/stål etc.

Det bor omkring 100 000 svenskar mer eller mindre permanent i landet, flertalet i eller i närheten av London. Utöver en ambassad i London har Sverige ett antal honorärkonsulat runt om i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Storbritannien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 79 träffar.

Laddar...