Hoppa till huvudinnehåll

Förlängd tullfrihet för elfordon – för stärkt handel och konkurrenskraft i den gröna omställningen

Publicerad

EU har beslutat att förlänga den tullfria handeln av elfordon mellan EU och Storbritannien. Beslutet innebär bättre förutsättningar för den gröna omställningen, och för handel mellan Sverige och Storbritannien. Den förlängda tullfriheten stärker fordons- och batteriindustrins konkurrenskraft.

– Detta är mycket positiva nyheter. Sverige har varit pådrivande i processen då tullfri handel har stor betydelse för både svensk fordonsindustri och den framväxande batteriindustrin. Tullfriheten kommer även att underlätta handeln mellan Sverige och Storbritannien, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Den förlänga tullfriheten har stor betydelse då 28 procent av EU:s totala export av elfordon går till Storbritannien. Beslutet innebär en noll-tull för elfordon, vilket innebär att dessa inte missgynnas i förhållande till konventionella fordon. Beslutet är positivt för europeisk elfordonstillverkning, då tullavgifter hade kunnat leda till en förlorad tillverkning av runt 480 000 elfordon för den treårsperiod som förlängningen avser.

– Sverige ska vara stolt över vår industri som har höga klimatambitioner och gör omfattande investeringar i elektrifiering. Den svenska fordonsindustrin är en drivkraft för innovation, välstånd och nya arbetstillfällen. Tullfriheten kommer att bidra till att stärka batteriproduktionen och etableringen av en hållbar och konkurrenskraftig batterivärdekedja i EU, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Den tullfria handeln förlängs med tre år, till den 31 december 2026. Beslutet väntas antas av partnerskapsrådet mellan EU och Storbritannien. Vidare innebär beslutet att ett instrument upprättas under Innovationsfonden med medel om upp till tre miljarder euro, som kan ges under en treårsperiod, i syfte att stödja batteriindustrin i EU. Detta ska hanteras enligt det befintliga statsstödsregelverket.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...