Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige välkomnar uppgörelse om Nordirlandsprotokollet

Publicerad

Sverige välkomnar varmt dagens besked om att en uppgörelse nåtts mellan Europeiska Kommissionen och Storbritanniens regering rörande Nordirlandsprotokollet. Vi gratulerar kommissionspresidenten von der Leyen och premiärminister Sunak och deras respektive team för denna viktiga framgång.

Det är nu rätt tillfälle att ingjuta mer stabilitet och förutsägbarhet i relationerna mellan EU och Storbritannien, vilket ligger i båda sidors intresse och är till gagn för de som lever och verkar i Nordirland.

I egenskap av ordförande i Europeiska Unionen står Sverige berett att föra detta arbete framåt skyndsamt tillsammans med våra medlemsstater med målsättningen att uppnå ett slutligt avtal så snart som möjligt.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt