Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Transportstyrelsens underlag för ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Publicerad

(Ny version) Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Transportstyrelsens underlag för ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter med anledning av delegerad förordning om realtidstrafikinformation (EU) 2022/670.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 23 maj 2024.

Rättelse

I en tidigare version angavs fel nummer för förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...