Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2018:71 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden Diarienummer: U2018/03652/GV

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser, till vilka, regeringen har remitterat betänkandet En andra och en annan chans – ett komvux i tiden.

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 12 december 2018. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...