Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fler arbetslösa i utbildning inom komvux

Publicerad

Övergångarna till kommunal vuxenutbildning är begränsade i förhållande till de stora utbildningsbehoven som finns bland arbetslösa. För att möjliggöra att fler arbetslösa påbörjar sådan utbildning och för att stärka Arbetsförmedlingens kontrollförutsättningar remitterar regeringen förslag om förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Många arbetslösa saknar en fullföljd gymnasieutbildning, vilket gör det svårt att konkurrera om de lediga jobb som finns. Flera insatser har gjorts de senaste åren för att underlätta för arbetssökande att ta del av utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

Det finns dock flera utmaningar hos både Arbetsförmedlingen och kommunerna när det gäller att få arbetssökande i behov av sådan utbildning att ta del av den. Kommunerna saknar i många fall tillgång till information om de arbetssökande för planering av utbildningen och för att kunna erbjuda en flexibel och individanpassad utbildning.

Det finns också stora utmaningar när det gäller Arbetsförmedlingens möjligheter att kontrollera och följa upp de arbetssökande som studerar inom komvux. Vissa arbetssökande söker inte den utbildning de anvisats att söka. Trots det är beslut om sanktioner ovanliga.

Arbetsförmedlingen har inte tillgång till den information som behövs för att göra nödvändiga kontroller inför och under studiernas gång. Därför remitterar regeringen ett förslag om förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.

– Arbetsförmedlingen har de senaste åren ökat anvisningarna av arbetslösa till komvux, men antalet i utbildning har inte ökat lika mycket. Det är problematiskt att Arbetsförmedlingen inte har haft förutsättningar att kontrollera att de arbetslösa faktiskt sökt och deltar i utbildningen. Regeringen bedömer att det förslag som remitteras skulle innebära ett förbättrat informationsutbyte med bättre möjligheter för både stöd och kontroll, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Förslagen som nu remitteras föreslås träda i kraft den 1 december 2025. Efter remitteringen kommer regeringen att bereda vidare ärendet i Regeringskansliet och ta ställning till genomförande.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...