Näringspolitik

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar även riktade insatser till olika sektorer inom näringslivet, samt statsstödsfrågor samt geologi- och mineralfrågor.

Ansvariga för näringspolitik

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om näringspolitik

  • Regeringen storsatsar på förenkling för företag

    Som en del av regeringens offensiva förenklingsagenda ges uppdrag eller återrapporteringskrav om förenkling för företag till ett 30-tal myndigheter i deras regleringsbrev för 2024. Regeringen vill på så sätt minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företag.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Foto: Pexels

Förenkling för företag

En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga. Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

.
Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Kvinnors företagande

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Bildbank
Bildbank Foto: AstraZeneca

Life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Innehåll om näringspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1028 träffar.