Integration

Integrationspolitiken bygger på såväl plikt som rätt – lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet nås främst genom generella åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, folkhälsa, hälso- och sjukvård samt bostäder. För att skapa bättre förutsättningar för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet görs dessutom riktade satsningar inom till exempel språk, arbetsmarknad och utbildning. Vissa nyanlända har också möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Området omfattar även ersättning till kommuner och regioner för flyktingmottagande.

Ansvariga för integration

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om integration

  • Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

    Regeringens arbete med att återupprätta arbetslinjen fortsätter. I budgetpropositionen för 2024 föreslås flera förändringar för en effektivare arbetsmarknadspolitik. För att stärka kontrollarbetet och möta en ökad arbetslöshet föreslås en höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor 2024. Vidare föreslås utgifterna minskas för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med drygt 2 miljarder kronor 2024. Regeringen ser samtidigt till att etableringsjobben kommer på plats.

  • Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

    Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats. Etableringsjobb syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt underlättar de för företagens kompetensförsörjning.

Innehåll om integration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 314 träffar.