Integration i statens budget

Uppdaterad

Området Integration är en del av utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Integrationsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.