Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter (Kortversion)

Publicerad

I januari 2021 beslutade regeringen om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter under de kommande åren. Detta är en kortversion.

Ladda ner: