Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Satsningar för att bekämpa människohandel

Publicerad

Arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel är prioriterat för regeringen både nationellt och i det gränsöverskridande samarbetet. Regeringen gör nu ytterligare satsningar som stärker arbetet.

- Offer för människohandel är hårt utsatta och brottet är ofta gränsöverskridande. Arbetet mot människohandel och prostitution måste ske på bred front och i många delar av samhället. Därför har vi i regeringen beslutat om att ytterligare stärka det nationella arbetet mot människohandeln och att hjälpa utsatta att ta sig ur sin situation, samt att stärka det gränsöverskridande arbetet inom Östersjöregionen, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Jämställdhetsmyndigheten får ett tillskott på 1,5 miljoner kronor till uppdraget om fortsatt förstärkt arbete mot sexuell exploatering av barn, utnyttjande i prostitution och människohandel.

Inom ramen för uppdraget som bland annat bidrar till att säkra stöd och skydd till utsatta, fördelar Jämställdhetsmyndigheten till exempel medel till det frivilliga återvändandeprogrammet för offer för människohandel (ÅMP), som genomförs av FN-organet International Organization for Migration (IOM). Det stöd som erbjuds genom ÅMP är en del av de internationella åtaganden som Sverige har gentemot personer utsatta för människohandel.

Östersjöstaternas råd (CBSS) får ett tillskott på 2,8 miljoner kronor för att stärka arbetet mot människohandel för sexuella ändamål och mot efterfrågan. Kvinnor och flickor utgör den stora majoriteten av offer för människohandel för sexuella ändamål, men utsatta grupper som arbetet ska rikta in sig på inkluderar även ett särskilt fokus på unga och hbtq-personer – en grupp som det saknas mycket kunskap om när det gäller utsatthet och sexuell exploatering i Östersjöregionen. Syftet är både att stärka långsiktiga och strategiska insatser samt att stärka yrkesverksamma som möter utsatta. Östersjöstaternas råd är en mellanstatlig organisation som verkar för samarbete och politisk dialog i Östersjöregionen.

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Laddar...