Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tar fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Publicerad

Måndagen den 5 februari bjuder jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson in civilsamhällesorganisationer till ett sakråd med anledning av att regeringen nu påbörjar arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

- Arbetet för att hbtqi-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet respekteras fullt ut måste fortsätta. Insatserna i den nuvarande handlingsplanen har bidragit till viktiga framsteg. Men betydande utmaningar kvarstår för att nå målet om lika rättigheter och möjligheter, till exempel gällande hbtqi-personers hälsa som är sämre än majoritetsbefolkningens. Nu påbörjar vi därför arbetet med att ta fram en ny handlingsplan. Dialogen med det civila samhället utgör en viktig del i den processen, säger Paulina Brandberg.

Den nya handlingsplanen syftar till att konsolidera, komplettera och kraftsamla arbetet 2024–2027. Handlingsplanen kommer att fokusera på aktuella utmaningar och konkreta åtgärder.

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Den nuvarande handlingsplanen gäller under perioden 2020–2023. Handlingsplanen kraftsamlar arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter med konkreta åtgärder. Handlingsplanen kompletterar regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014.

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Laddar...