Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till forskningsfinansiärerna att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik Diarienummer: U2023/01317

Publicerad

Här kan du ta del av inspel som har kommit till Utbildningsdepartementet från forskningsfinansiärerna som har ombetts att göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forskningspolitik. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...