Ebba Busch och Mats Persson i samtal med industrin om forskning och innovation

Publicerad

Tisdagen den 7 november träffade energi- och näringsminister Ebba Busch och utbildningsminister Mats Persson företag och representanter för Industrirådet för att diskutera Sveriges forsknings- och innovationspolitik. I samtalet lyftes bland annat det geopolitiska läget, artificiell intelligens, vikten av hållbara värdekedjor samt tillgång till kompetens för att industrins investeringar i forskning ska fortsätta att utvecklas.

Energi-och näringsminister Ebba Busch och utbildningsminister Mats Persson
Energi- och näringsminister Ebba Busch och utbildningsminister Mats Persson Regeringskansliet/Elima Mwinyipembe

Sverige är ett ledande forsknings- och innovationsland där näringslivet står för nästan tre fjärdedelar av investeringarna i forskning och utveckling. Regeringen har påbörjat arbetet med nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition, som planeras bli färdig i slutet av 2024. Ledorden för propositionen är excellens, innovation och internationalisering.

– Industrisamtalet bekräftade att vi behöver utveckla ett strategiskt samarbete kring forskning och innovation där Sveriges tillgångar och styrkeområden ännu tydligare lyfts fram. Konkurrensen är hård och vi måste våga prioritera, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Under hösten tar vi in underlag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Industrisamtalet var ett av flera värdefulla bidrag i det arbetet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Industrisamtal

Industrisamtalen är ett återkommande högnivåmöte som leds av energi- och näringsministern med deltagande av en eller flera ytterligare ministrar samt representanter från Industrirådet och enskilda företag. Mötena planeras i samarbete mellan Klimat- och näringslivsdepartementet och Industrirådet, som är en sammanslutning av arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom svensk industri. Samtalen sker utifrån aktuella teman och frågor på den politiska agendan.