Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Forskningsinfrastruktur och EU i fokus vid Forskningsberedningens fjärde möte

Publicerad

I dag, tisdag den 13 februari, samlar utbildningsminister Mats Persson ledamöterna i Forskningsberedningen för ett möte i Rosenbad. Temat för mötet är inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen, infrastruktur för forskning och innovation samt EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Forskningsberedningen är en expertgrupp som är utsedd av regeringen för att ge råd i arbetet med den forsknings- och innovationsproposition som beräknas presenteras i slutet av 2024.

Under dagens möte kommer ledamöterna först få en genomgång av inkomna inspel till propositionen för att sedan ha en diskussion om möjliga insatsområden. Mats Persson kommer också att berätta om de förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären som nyligen skickades på remiss.

Därefter presenteras fakta om forskningsinfrastruktur i Sverige. Deltagarna kommer sedan att diskutera om det finns behov av att utveckla det strategiska arbetet rörande forskningsinfrastruktur, hur Sverige ska organisera den digitala forskningsinfrastrukturen på ett mer optimalt sätt samt hur vi kan maximera potentialen av anläggningar som ESS, MAX IV och SciLifeLab för att stärka Sverige som kunskaps- och innovationsland.

Ledamöterna ska även diskutera EU:s ramprogram för forskning och innovation. Samtalet kommer bland annat kretsa kring hur Sverige kan bidra och påverka ramprogrammet för att stärka vår forskningsposition i Europa, och vad som krävs för att Sverige ska kunna öka sitt deltagande.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...