Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter ny forskningsberedning

Publicerad

Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver förstärkas och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen en ny forskningsberedning – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Forskningsberedningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forsknings- och innovationspolitiska propositionen som beräknas till slutet av 2024.

En viktig uppgift för Forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

- Min ambition är att kvaliteten i svensk forskning ska öka och att förutsättningarna för forskningsintensiv innovation ska stärkas. I en tid där faktaresistens är alltmer utbrett behöver den fria forskningen värnas. Obunden forskning är en omistlig beståndsdel i det öppna samhället. Högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges kompetensförsörjning och för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt samt för att möta olika samhällsutmaningar, säger Mats Persson, utbildningsminister.

​​​​​​​Avsikten med Forskningsberedningen är att bidra med nationell och internationell omvärldsbevakning, analyser och råd till forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. 

Ledamöter i Forskningsberedningen är:

Per Alfredsson, verkställande direktör, AstraZeneca AB

Bertil Andersson, professor i biokemi

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet

Linnéa Carlsson, doktorand, Sveriges förenade studentkårer

Christofer Edling, professor i sociologi, Lunds universitet

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan

Magnus Eriksson, enhetschef, RISE

Claes Erixon, global utvecklingschef, Scania CV

Ann Fust, f.d. rådsdirektör

Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet

Sofia Lodén, docent i franska, Stockholms universitet

Amy Loutfi, professor i datavetenskap, Örebro universitet

Sara Mazur, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Anna Wedell, överläkare vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset och professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet

Linus Wiebe, fondförvaltare, Fåhraeus Startup and Growth Fund

Beredningen förordnas från den 1 september 2023 t.o.m. den 30 september 2024. Ledamöterna är utsedda på personliga meriter.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund