Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkta rättigheter för gigarbetare när EU antar plattformsdirektivet

Publicerad

EU:s social- och arbetsmarknadsministrar har i dag enats om det så kallade plattformsdirektivet, som ska stärka rättigheterna för de som jobbar via digitala plattformar och samtidigt öka tydligheten för plattformsföretagen.

Gigekonomin har många fördelar, men ett behov av att stärka arbetstagarnas rättigheter har identifierats. Under det svenska EU-ordförandeskapet lades grunden till ett balanserat plattformsdirektiv som tar hänsyn både till att skydda de som arbetar på plattformarna och samtidigt ge tydliga förutsättningar för plattformsföretagen.

– Detta är en balanserad överenskommelse i rådet och vi är nöjda att frågan nu är i hamn. Vi har arbetat för att kunna värna den svenska modellen hela vägen in i mål i detta direktiv, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Under det svenska ordförandeskapet ledde Paulina Brandberg vägen fram till att rådet kom överens. Nu har rådet gett sitt stöd till den preliminära överenskommelse som det belgiska ordförandeskapet slöt å rådets vägnar med parlamentet. Överenskommelsen ligger väl i linje med de svenska intressena, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Den text som ministrarna i dag kunde ge stöd till stärker rättigheterna för arbetstagare och ger klarhet för plattformsföretagen samtidigt som det ger flexibilitet i genomförandet för de olika EU-länderna. En prioritet för Sverige har varit den bestämmelse som ger arbetsmarknadens parter möjlighet att avvika från vissa bestämmelser genom kollektivavtal.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...