Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

Publicerad

Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen avser därför att besluta om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

Ladda ner:

Den nya arbetslöshetsförsäkringen kommer att omfatta fler personer, framför allt genom att personer med svag förankring på arbetsmarknaden i fler fall än i dag kommer att få arbetslöshetsersättning. Generellt innebär det nya systemet en mer renodlad omställningsförsäkring med tydlig nedtrappning av ersättningen under tiden en sökande är arbetslös.

– Nu stärker vi arbetslinjen. A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter, inte en hängmatta där man riskerar att bli fast under lång tid. Fler personer än i dag ska kunna få ersättning, men man har ett ansvar att hitta ett arbete och inte bli fast i arbetslöshet under för lång tid, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Dagens arbetslöshetsförsäkring innebär en omfattande och tung administrativ börda för arbetsgivare och arbetslöshetskassor. Det kan också vara besvärligt för arbetslösa. Uppgifter om arbetad tid som den arbetslöse ska rapportera till a-kassan kan vara osäkra och svåra att kontrollera i efterhand. Med det nya systemet som regeringen och Sverigedemokraterna är överens om att införa kommer rätten till ersättning baseras på inkomster i stället för arbetad tid. Det möjliggör för a-kassorna att kunna återanvända uppgifter som arbetsgivarna sedan 2019 lämnar till Skatteverket i arbetsgivardeklarationer varje månad. Det innebär nya möjligheter att modernisera, förenkla och effektivisera arbetslöshetsförsäkringen.

­­– Regeringen vill öka sysselsättningen genom att förstärka arbetslinjen i a-kassan. Det är viktigt att a-kassan fungerar som en omställningsförsäkring när en person söker nytt jobb. Men det är inte meningen att a-kassan ska vara en längre försörjning, därför stärker nu regeringen omställningsprincipen i a-kassan för att få fler att gå från arbetslöshet till sysselsättning, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Med dagens regelverk får arbetssökande som har förbrukat sina dagar med arbetslöshetsersättning ett obegränsat efterskydd vid deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, något som riskerar att leda till inlåsningseffekter. Aktivitetsstödet till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin ska därför trappas ned med 5 procentenheter var 100:e ersättningsdag. Samtidigt ska den lägsta nivån i aktivitetsstödet höjas från 223 till 365 kronor per dag.

– Den nya a-kassan medför stora regelförenklingar för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna. Samtidigt minskar risken för felaktiga utbetalningar genom att ersättningen baseras på uppgifter från arbetsgivardeklarationerna. Detta samtidigt som vi fortsatt garanterar en skälig ersättningsnivå, säger Magnus Persson (SD), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.­

– Det är viktigt att a-kassan inledningsvis ger ekonomisk trygghet till den som förlorar jobbet. Det är samtidigt centralt att den blir en bra omställningsförsäkring med en tydligare och mer enhetlig nedtrappning över tid för att stärka incitamentet att hitta ett nytt jobb, säger Magnus Jacobsson (KD), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

En proposition om en ny lag om arbetslöshetsförsäkring planeras att lämnas till riksdagen under 2024. Det nya regelverket och förändringarna av aktivitetsstödet föreslås införas 1 oktober 2025.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Ludvig Grufman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Mobil 073-125 60 34
e-post till Ludvig Grufman
Seth Örbrink
Presskontakt för Kristdemokraterna
Mobil 072-071 40 84
e-post till Seth Örbrink
Laddar...