Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) Dir. 2019:83

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap att även överväga och analysera nödvändiga åtgärder för att förebygga och hantera situationer med brist på hälso- och sjukvårdsmaterial samt läkemedel då inte någon allvarlig händelse påverkar försörjningen.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar också åt utredaren att analysera vissa frågor om hanteringen av jodtabletter. Detta inom ramen för kärnenergiberedska­pen.

För uppdraget får utredaren förlängd tid till den 30 september 2021. Delredovisning ska lämnas senast den 1 april 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

  • Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

    Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har sett över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I sitt slutbetänkande föreslår nu utredningen hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser långsiktigt bör utvecklas.

  • En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

    Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap redovisar de aspekter av uppdraget som berör försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det omfattar hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig.

  • Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning

    Utredningen fick i augusti 2018 i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...