Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om subventionering av speciallivsmedel till barn Dir. 2023:105

Publicerad

Utredningstiden förlängs till senast den 31 oktober 2023.

Ladda ner: