Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier Dir. 2023:104

Publicerad

Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren inte ska utreda deluppdraget om att göra en översyn av smittskyddslagen och en översyn av behovet av nya bestämmelser för att motverka trängsel eftersom de kommer att göras inom ramen för ett annat uppdrag.

Ladda ner:

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 1 september 2023.