Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av vissa frågor inom det suicid-preventiva området Dir. 2023:3

Publicerad

Regeringen beslutar uppdra åt en utredare att se över vissa frågor inom det suicid-preventiva området. Detta genom att bland annat analysera och föreslå hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser efter suicid kan utformas.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera vilket ansvar som olika samhällsaktörer har och vilka insatser och åtgärder som vidtas efter att en person har avlidit till följd av suicid,
  • analysera och föreslå hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser efter suicid kan utformas och utreda närliggande frågor,
  • analysera regelverken för hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsarbete och för socialtjänstens kvalitetsarbete som rör suicid och suicidförsök och om det finns behov att förändra dessa för att utveckla det suicidförebyggande arbetet, och
  • lämna författningsförslag om det bedöms nödvändigt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Pressmeddelande: Utredning om haverikommission vid suicid

Laddar...