Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jakob Forssmed invald i WHO:s nya kommission mot ensamhet

Publicerad

Världshälsoorganisationen WHO har instiftat en global kommission mot ensamhet. Syftet med kommissionen är att öka synligheten och prioriteringen av det folkhälsoproblem som ofrivillig ensamhet utgör. Socialminister Jakob Forssmed har valts in som en av tolv kommissionärer, den enda från Europa.

– Ensamhet är ett samhällsproblem med stora och allvarliga hälsokonsekvenser för den enskilde. Den förkortar och försämrar våra liv. Med instiftandet av den här nya kommissionen understryker WHO att ensamheten är ett globalt hälsoproblem och att vi behöver tillgodose människans gemenskapsbehov med flera olika åtgärder. Jag är glad och stolt över att ha blivit utvald som en av kommissionärerna, och den enda från Europa, att nu ingå i WHO:s kommission. Den kommer att bli viktig i arbetet för att möta den samhällsutmaning som ofrivillig ensamhet och isolering innebär, säger socialminister Jakob Forssmed.

WHO:s kommission mot ensamhet är ett treårigt initiativ som ska pågå till januari 2027. Kommissionen ska bestå av tolv kommissionärer, däribland ministrar samt nyckelpersoner från civilsamhället och privat sektor. En expertgrupp kommer att stödja kommissionärerna, och det kommer också att finnas ett sekretariat som ansvarar för det löpande arbetet. Sekretariatet kommer att arbeta i Geneve, Schweiz. Kommissionen ska under de första två åren fokusera på en global plan för arbetet mot ofrivillig ensamhet och på att i den planen införliva tre områden:

  • Förbättrade metoder för att stödja utformningen av ett globalt index för att mäta ensamhet och social isolering.  
  • Samla och sprida kunskapen om evidensbaserade lösningar.
  • Öka medvetenheten om frågan, bland annat genom att stödja framtagandet av en dokumentär om hur social isolering och ofrivillig ensamhet ser ut i olika länder.

Kommissionen kommer att samlas två gånger årligen.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff