Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Ensamhet känner inga gränser

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed deltog den 8 februari i en internationell konferens om ensamhet, arrangerad av brittiska organisationen Campaign to End Loneliness. Ministern lyfte den svenska regeringens många olika initiativ för att minska den ofrivilliga ensamheten i Sverige.

  • Foto på Jakob Forssmed som talar och gestikulerar med händerna-

    Socialminister Jakob Forssmed, som var inbjuden till konferensen utifrån sin roll som kommissionär i WHO:s kommission mot ensamhet, berättade om hur den svenska regeringen prioriterar arbetet för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering.

    Foto: Viktor Petterson/Regeringskansliet

  • Foto på avlångt konferensrum med en stor skärm, där det pågår en digital konferens.

    Konferensen var digital och samlade experter och beslutsfattare från flera länder, bland annat Storbritannien, USA, Danmark och Tyskland.

    Foto: Viktor Petterson/Regeringskansliet

– Många människor runt om i världen lider av ensamhet. Det förekommer i alla länder och kulturer. Det är ett stort problem som orsakar lidande för den enskilde, men också samhället. Ansvaret att göra något åt problemet måste därför ligga även hos politiken, sa socialminister Jakob Forssmed i sitt tal på konferensen.

Socialminister Jakob Forssmed, som var inbjuden till konferensen utifrån sin roll som kommissionär i WHO:s kommission mot ensamhet, berättade om hur den svenska regeringen prioriterar arbetet för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering. Under 2023 påbörjade regeringen en treårig gemenskapssatsning som beräknas uppgå till 300 miljoner kronor per år under perioden 2023–2025.

Konferensen var digital och samlade experter och beslutsfattare från flera länder, bland annat Storbritannien, USA, Danmark och Tyskland. Jakob Forssmed deltog i en session om globala insatser tillsammans med Christopher Mikton, forskare kopplad till WHO, och Edward Garcia, grundare av amerikanska organisationen Foundation for Social Connection.

På frågor om vad engagemanget i ensamhetsproblematiken bottnar i för hans egen del berättade Jakob Forssmed att det började med forskningsrapporter om hur ensamheten får negativa konsekvenser på en mängd olika områden, till exempel att det även leder till fysiska hälsoproblem.

På en fråga om hur utvecklingen nu ser ut i Sverige berättade socialministern om ett oväntat starkt engagemang från många olika aktörer i samhället.

– I Sverige överlät vi förr frågan om ensamhet och isolering på den enskilde. Det ändrar vi på nu. När vi i politiken sätter ord på problemet vill väldigt många vara med och arbeta med frågan. Det är mycket inspirerande.

Jakob Forssmed beskrev hur problemet måste angripas på flera nivåer i samhället, eftersom ofrivillig ensamhet förekommer i alla sammanhang och drabbar alla åldrar.

– När vi arbetar tillsammans – myndigheter, kommuner, idrottsföreningar, civila samhället och den privata sektorn – då kan vi vända den här utvecklingen. Tillsammans kan vi bryta ensamheten, sa socialministern.

Internationell kommission mot ensamhet

Världshälsoorganisationen WHO har nyligen inrättat en kommission mot ensamhet, där socialminister Jakob Forssmed är invald. Syftet med kommissionen är att öka synligheten och prioriteringen av det folkhälsoproblem som ofrivillig ensamhet utgör. WHO:s kommission mot ensamhet är ett treårigt initiativ som ska pågå till januari 2027. Kommissionen består av tolv kommissionärer, däribland ministrar samt nyckelpersoner från civilsamhället och privat sektor. En expertgrupp stöttar kommissionärerna, och finns också sekretariat som ansvarar för det löpande arbetet. Sekretariatet är baserat i Geneve, Schweiz. Kommissionen ska under de första två åren fokusera på en global plan för arbetet mot ofrivillig ensamhet.

Laddar...