Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

50 miljoner kronor för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Publicerad

För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre ger regeringen Socialstyrelsen 50 miljoner kronor till projekt som ska underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

– Ofrivillig ensamhet drabbar många människor, inte minst äldre. Det påverkar både den psykiska och fysiska hälsan mycket negativt. Även om det i kommunerna finns aktiviteter tillgängliga kan det finnas olika hinder som gör att man tycker att det är svårt att delta. Därför är det viktigt att underlätta för äldre personer att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Ensamhet påverkar den psykiska och fysiska hälsan samt livskvaliteten negativt. Ofrivillig ensamhet skapar också ett större behov av hälso- och sjukvård och omsorg och kan bidra till hälsoproblem, bland annat i form av psykisk ohälsa och förtida död.

De projekt som får stöd ska underlätta för äldre att träffa andra med liknande intressen.  Det kan vara t.ex. gruppaktiviteter som bygger på deltagarnas aktiva deltagande, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter.

Kommunerna kan underlätta deltagande på flera olika sätt, till exempel genom att erbjuda transport eller ledsagning i samband med en aktivitet. Kommuner och det civila samhället ska också samverka i projekten för att skapa god kontinuitet.

Regeringens krafttag mot ofrivillig ensamhet bland äldre

Samhället behöver kraftsamla mot ofrivillig ensamhet, isolering och dess konsekvenser. Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 lyft flera satsningar som ska stärka stödet till kommuner och regioner för att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre.

I budgeten avsätts sammanlagt 300 miljoner kronor under 2023 för en gemenskapssatsning med syfte att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet. Av medlen riktas 145 miljoner kronor 2023 till kommuner och regioner för specifika insatser för äldre genom äldresamtal/hälsosamtal. Regeringen avsätter också 50 miljoner kronor under 2023 för att motverka ensamhet bland äldre samt förstärker idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre med 25 miljoner kronor under 2023.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...