Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statens fastighetsverk får ökade resurser

Publicerad

Antalet bidragsfastigheter i Statens fastighetsverks bestånd har ökat under flera år. I regeringens budgetproposition för 2024 utökas SFV:s anslag för underhåll av bidragsfastigheter med 100 miljoner kronor.

Bidragsfastigheterna består av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter där hyresintäkterna inte långsiktigt kan täcka kostnaderna och därför huvudsakligen finansieras genom anslag. I bidragsfastigheterna ingår bland annat de kungliga slotten, flera stora slottsparker, fästningar, ruiner, kloster och bruksmiljöer.

Satsningen innebär att Statens fastighetsverks anslag för bidragsfastigheter ökas med 100 miljoner kronor under 2024. Syftet med satsningen är att möjliggöra för Statens fastighetsverk att utöver att arbeta med akuta åtgärder och skademinimering även kunna öka omfattningen av det planerade och förebyggande underhållet av fastigheterna.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson