Regeringen vill pröva myndighetssammanslagningar

Publicerad

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en kommande prövning av myndighetssammanslagningar. Regeringen har i dag beslutat att ge berörda myndigheter i uppdrag att inkomma med förslag på hur organisationsförändringarna kan genomföras.

– Varje skattekrona ska användas klokt och statens förmåga att prioritera de viktigaste uppgifterna behöver skärpas. För att se om det går att få mer eller bättre verksamhet för pengarna ses därför myndigheternas organisering nu över. Det både gynnar medborgarna och kan underlätta bland annat kompetensförsörjningen på myndigheterna, säger civilminister Erik Slottner.

Regeringen bedömer att det kan vara möjligt att få högre effektivitet i statsförvaltningen genom att slå ihop myndigheter som bedriver verksamhet inom närliggande områden.

– Statsförvaltningen behöver bli mer effektiv och mer fokuserad på kärnuppgifterna. Det som staten bär ansvar för måste staten också göra bra. Därför behöver vi kontinuerligt pröva hur statsförvaltningen kan förbättras för att leverera det som regeringen och medborgarna förväntar sig, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I myndigheternas uppdrag ingår att ta fram förslag på hur organisationsförändringarna kan genomföras samt att ta fram en analys av dess konsekvenser. Utgångspunkten är att den mindre myndigheten bör inordnas i den större, men alternativa utformningar kan också övervägas.

Myndigheterna ska inkomma med förslag senast den 1 mars 2024. Utgångspunkten är att organisationsförändringarna, i de fall regeringen bedömer att de ska genomföras, ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Regeringen kommer att pröva följande sammanslagningar:

  • Statskontoret inordnas i Ekonomistyrningsverket
  • Myndigheten för stöd till trossamfund inordnas i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Konstnärsnämnden inordnas i Statens kulturråd
  • Fastighetsmäklarinspektionen inordnas i Konsumentverket
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap inordnas i Arbetsmiljöverket

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström