Hoppa till huvudinnehåll

Libanon

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Libanon är goda. Sverige och Libanon upprättade diplomatiska relationer 1947. Sedan inbördeskriget i Libanon finns det en relativt stor grupp exillibaneser i Sverige.

Handeln mellan Sverige och Libanon är begränsad. Sveriges export domineras av verkstadsprodukter och medicinska produkter. Libanons export utgörs främst av livsmedel. Bland annat Ericsson, Atlas Copco och Volvo har kontor i Libanon.

Sveriges regionala strategi för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika stödjer insatser i Libanon för att främja regional fred och säkerhet, demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhetkvinnor och flickors frihet och egenmakt, hållbar ekonomisk utveckling och integration samt miljö, klimat och energisamt migration och återvändande. Ett flertal svenska civilsamhällesorganisationer och deras lokala partners verkar i Libanon.

Sverige stödjer även insatser i Libanon kopplade till effekterna av konflikten i Syrien. Dessa omfattar såväl humanitärt bistånd som utvecklingssamarbete. Bland annat inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen (se Syrien) genomförs vissa insatser i Libanon. Sverige stödjer exempelvis flyktingar från Syrien samt utsatta libaneser genom humanitärt bistånd kanaliserat via FN, Röda Korset och andra internationella organisationer.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Libanon

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 17 träffar.

Laddar...